ការចរចារជាមួយឯកឧត្តមសាកលវិទ្យាធិការ នៃសាកលវិទ្យាល័យ ហេង សំរិន ត្បូងឃ្មុំ

Share on facebook
Share on google
Share on telegram

(Itc-ភ្នំពេញ): ឯកឧត្តមនាយក កំពុងដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា ជាមួយឯកឧត្តមនាយកសាកលវិទ្យាល័យ ហេង សំរិន ត្បូងឃ្មុំ ដើមី្បចរចារសុំអគារអន្ទេវិសិកដ្ឋានដាច់ដោយឡែកមួយ សម្រាប់និសិ្សតតិចណូ ត្បូងឃ្មុំ។

Recent Posts