ព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍

កូនខ្មែរពីរនាក់បានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកនុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិល ប្រកបដោយជោគជ័យ

កូនខ្មែរពីរនាក់បានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកនុយក្លេអ៊ែរស៊ីវិល ប្រកបដោយជោគជ័យ

ការចរចារជាមួយឯកឧត្តមសាកលវិទ្យាធិការ នៃសាកលវិទ្យាល័យ ហេង សំរិន ត្បូងឃ្មុំ

(Itc-ភ្នំពេញ): ឯកឧត្តមនាយក កំពុងដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សា ជាមួយឯកឧត្តមនាយកសាកលវិទ្យាល័យ ហេង សំរិន ត្បូងឃ្មុំ ដើមី្បចរចារសុំអគារអន្ទេវិសិកដ្ឋានដាច់ដោយឡែកមួយ សម្រាប់និសិ្សតតិចណូ ត្បូងឃ្មុំ។